ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ห้องสมุดปิดให้บริการจำนวน 4 วัน

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) งดให้บริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือ สามารถส่งคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลาด้านหน้าอาคาร หรือสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ที่ http://alist.snru.ac.th สำหรับอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) เปิดให้บริการตามปกติ อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ห้องสมุดปิดให้บริการจำนวน 4 วัน”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ปิดให้บริการ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ปิดให้บริการ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561  ระหว่างที่ปิดบริการหากผู้ใช้บริการต้องการคืนหนังสือสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้ส่งหนังสือล่วงเวลา บริเวณด้านหน้าห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อทรัพยากร (renew) ได้ที่เว็บไซต์ http://alist.snru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ปิดให้บริการ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561″

สืบค้น


ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเเละโปรแกรม

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ลานบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ ห้วยทราย มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ลานบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร”