สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

พิมพ์คำสืบค้น เลือกเขตข้อมูล

สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ONE SEARCH @ SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

เผยเเพร่เมื่อ

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวหน้าเเรก

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ห้องสมุด เปิดให้บริการพื้นที่บริการด้านการอ่าน “ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล” และห้องบริการค้นคว้ากลุ่มย่อย ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ชั้น 4

ขอเชิญเข้าใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการพื้นที่บริการด้านการอ่าน “ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล” และห้องบริการค้นคว้ากลุ่มย่อย ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ชั้น 4

การสืบค้นฐานข้อมูลของ EBSCOhost โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ ลานวัฒนธรรม หน้า อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”

บุคลากรสำนักฯ ร่วมประชุมและแสดงผลงาน ในโครงการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

วันที่ 2 – 5 เมษายน 2560 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมและแสดงผลงานในการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม “บุคลากรสำนักฯ ร่วมประชุมและแสดงผลงาน ในโครงการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7”

โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

-ประเภทนักศึกษา

– จากฐาน Alist 1.นางสาวอทิติยา ดาบพิพ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ยืม 86 เล่ม

อ่านเพิ่มเติม “โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560”

หนังสือมีชีวิต เรื่อง: “ความเชื่อกับความจริง”

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ กิจกรรม โครงการห้องสมุดมนุษย์ ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระเจนยุทธนา จิรายุทโธ (หลวงปู่ภูพาน) เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง“ความเชื่อกับความจริง ”

อ่านเพิ่มเติม “หนังสือมีชีวิต เรื่อง: “ความเชื่อกับความจริง””

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)