ตัวอย่าง

Gutenberg Editor คืออีดิเตอร์ตัวใหม่ของ WordPress บล็อกประเภทต่าง ๆ ใน Gutenberg Editor มีให้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก และแต่ละบล็อกถูกสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราโดยแท้ เมื่อ WordPress เปลี่ยนมาใช้ Editor ตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า กูเต็นเบิร์ก Gutenberg แนวทางการเขียนบทความในเวิร์ดเพรสจึงเปลี่ยนไป ทุกอย่างจะทำผ่านบล็อกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเขียนย่อหน้า (Paragraph) การใส่หัวข้อเรื่อง (Heading) การแทรกรูปภาพ (Image) ในบทความ หรืออื่น ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามี จะต้องทำผ่านการแทรกบล็อกประเภทนั้น ๆ เข้ามาในบทความ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ

  1. สร้าง Google Forms
  2. ตั้งค่า Google Forms  และแบบสอบถาม
  3.  เลือกเมนูส่ง  > ฝัง HTM​​L
  4. คัดลอกข้อความในช่อง “ฝัง HTM​​L”
  5. ที่เว็บไซต์ เลือกสร้างเรื่อง > เพิ่มเนื้อหา > เลือกข้อความ
  6. สลับมาที่หน้าต่างข้อความและวางข้อความที่คัดลอก
  7. เผยแพร่