ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงทางวิชาการในศตวรรษที่ 21″
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 , วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ วันที่ 7 เมษายน 2564  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  (อาคาร 11) ชั้น 2 

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 6th”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันหยุดราชการ) วันมาฆบูชา
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564”

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ 18 พฤศจิกายน 2563 งดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (เนื่องด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประชุมประจำเดือน)
19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ (วันหยุดราชการ)

อ่านเพิ่มเติม “หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ”

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  (RuLibNET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew http://alist.snru.ac.th/Search_Basic.aspx# (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก) อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)”

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต เนื่องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…ทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต”

หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

📢📢สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เเนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11)

อ่านเพิ่มเติม “หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563”