ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี “จากโรงเรียนฝึกหัด ครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เเนวคิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0 ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://libcit.snru.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks Collection จากฐานข้อมูล EBSCO เข้าห้องสมุด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) : ฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถแบ่งปันและใช้งานทรัพยากร eBooks Collection ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks Collection จากฐานข้อมูล EBSCO เข้าห้องสมุด”

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks จากสำนักพิมพ์ GALE เข้าห้องสมุด

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 16 สถาบัน (RuLibNET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks จากสำนักพิมพ์ GALE เข้าห้องสมุด”

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เนื่องด้วย วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562”

แจ้งหยุดให้บริการ 5 – 6 ตุลาคม 2562

แจ้งหยุดให้บริการระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 สัปดาห์มอบหมายงาน (กศป.) อ่านเพิ่มเติม “แจ้งหยุดให้บริการ 5 – 6 ตุลาคม 2562”

การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา โดย ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก ระหว่าง 18-19 กันยายน 2562  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สามารถลงทะเบียนหน้าห้องอบรมลงได้นะครับ)

อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา”

ขอเชิญทดลองใช้บริการใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญทดลองใช้บริการใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เปิดระบบการแจ้งเตือนผ่านทาง Line

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญทดลองใช้บริการใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการ จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น -01.00 น. บริเวณอาคารศูนย์สารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562”