สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันหยุดราชการ) วันมาฆบูชา
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้ริการ 26- 28 กุมภาพันธ์ 2564”

หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ 18 พฤศจิกายน 2563 งดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (เนื่องด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประชุมประจำเดือน)
19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ (วันหยุดราชการ)

อ่านเพิ่มเติม “หยุด 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ”

ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  (RuLibNET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญแนะนำสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBooks เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew http://alist.snru.ac.th/Search_Basic.aspx# (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก) อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 (สัปดาห์มอบหมายงาน กศป.)”

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต เนื่องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…ทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต”

หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

📢📢สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เเนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11)

อ่านเพิ่มเติม “หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563”

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 16.30 น. เนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม “อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง พื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้แก่ Microsoft Window, Microsoft Office 365 และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้งานซอฟต์แวร์และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง พื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย”