ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

New Service!!! บริการ QR Code On Smartphone ให้กับผู้ใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) สำหรับผ่านประตูเข้า – ออกอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบประตูเข้า – ออกอัตโนมัติอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม โดยให้บริการ QR Code และ Barcode จากอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา Smartphone และบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยใช้รหัสสมาชิกห้องสมุด หรือ รหัสประจำตัวนักศึกษา 
อ่านเพิ่มเติม “New Service!!! บริการ QR Code On Smartphone ให้กับผู้ใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) สำหรับผ่านประตูเข้า – ออกอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้แก่ Microsoft Window, Microsoft Office 365 และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้งานซอฟต์แวร์และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บอกรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ชื่อเรื่อง

#นิตยสาร จำนวน 9 ชื่อเรื่อง
1. นิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ 2. นิตยสาร สารคดี 3. นิตยสาร การเงินการธนาคาร 4. นิตยสาร ชีวจิต 5. นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 6. นิตยสาร ยานยนต์ 7. นิตยสาร อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค 8. นิตยสาร Gourmet&Cuisine 9. นิตยสาร สัตว์บก

#หนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ชื่อเรื่อง
1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ขอประชาสัมพันธ์การจอง ระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสามารถใช้ ชื่อเข้าใช้ระบบ(username) และรหัสผ่าน(password) เดียวกันกับ ระบบ eslip หรือ ระบบบุคลากร อ่านเพิ่มเติม “เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research)

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผ่านโปรแกรม Zoom)  โดยวิทยากร : คุณธนกฤต  ลภัสศิริกุล  จากสำนักพิมพ์ GALE อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research)”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. -12.00 น. โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/iXLA7 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom”