ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจการใช้งานทางด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) สำหรับให้บริการแก่ อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 80 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง

สบทศ.จึงได้จัดทำแบบสำรวจการใช้งานด้านวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำรวจการใช้งานประเภททรัพยากรทางวิชาการและฐานข้อมูลที่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษารวมถึงบุคคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นและมีความต้องการใช้งานขึ้น  ได้ตามลิงค์ หรือ QR Code ด้านล่างนี้  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

🛎 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Mail : arit@snru.ac.th
Tel. 0 4297 0048 ภายใน 238
LINE : https://line.me/ti/p/@aritsnru
www : https://alist.snru.ac.th
www : https://arit.snru.ac.th