บุคลากรงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

นายกิตติภูมิ คำศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
IP-Phone :  239
อีเมล์ : kittipum@snru.ac.th


นางพินิดดา  ธงษาราษฎร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  207
อีเมล์ : kratay_ai@snru.ac.th


นายอนุสรณ์ จิตคาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IP-Phone :  -
อีเมล์ : anusorn@snru.ac.th


นางสาววัชราภรณ์  ทอนรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
IP-Phone :  225
อีเมล์ : thonrin@snru.ac.th


นายดนุชา  บัวพินธุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IP-Phone :  225
อีเมล์ : danucha@snru.ac.th


นายสุบิน แก้วก่า
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IP-Phone :  225
อีเมล์ : subin@snru.ac.th


นายคณิน  งามมานะ
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
IP-Phone :  225
อีเมล์ : kanin@snru.ac.th


นายอัครชัย ใจตรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IP-Phone :  232
อีเมล์ : akarachai@snru.ac.th