ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

ThaiLISlogo

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (internet)

🚧🚧 ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 🚧🚧

🔸🔸 วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 21.00 น. – 24.00 น.

▪︎ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (internet)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kinemaster ตัดต่อวีดีโอมือถือ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่มืออาชีพ”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SNRU KM share & learn 2023) (31 มกราคม 2566)

วันพุธที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและงานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 (SNRU KM share & learn 2023) ณ หอประชุมจามจุรี โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “SDGs Good Practice”

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SNRU KM share & learn 2023) (31 มกราคม 2566)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์และบริเวณโดยรอบ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร และอาจารย์กรกช มาตะรัตน์ ผู้อำนวยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”
ผู้อำนวยการ อาจารย์กรกช มาตะรัตน์

อาจารย์กรกช มาตะรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถิติผู้เข้าใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

เดือนกันยายน 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,130 คน
2,965 ครั้ง
เดือนตุลาคม 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,265 คน
3,778 ครั้ง
เดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,315 คน
4,483 ครั้ง
เดือนธันวาคม 2566 จำนวนเข้าใช้บริการ 689 คน
1,291 ครั้ง
เดือนมกราคม 2567 จำนวนเข้าใช้บริการ 1,193 คน
3,722 ครั้ง