ThaiLISlogo

Keyword Title Author

ThaiLISlogo

เเนะนำ

ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

PUBGM ARIT 2019

การรับสมัคร
การรับสมัครจะเปิดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์  – 5 มีนาคม 2562 
รับสมัครจำนวน 16 ทีม (หากมากกว่า 16 ทีม ทีมงานจะพิจารณาเปิดเพิ่มหากยังไม่หมดเวลารับสมัคร)
สถานที่การแข่งขัน อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) 

สมัคร คลิก

อ่านเพิ่มเติม “PUBGM ARIT 2019”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลรางวัล” โครงการส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการยอดนักอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฎิบัติการบริหาร การจัดการ และอัตราค่าธรรมเนียมเช่า บริการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” ณ ลานหน้าห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์)

อ่านเพิ่มเติม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561”

นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดและเข้าร่วมนิทรรศการการจัดความรู้ (KM) ในหัวข้อ การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการประกวดนิทรรศการด้านความรู้หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ อาคาร 13 ชั้น 1 ห้องโถ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

อบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น โดยมีวิทยากรจากบริษัทล้านนาดอทคอม บรรยายในเนื้อหาและฝึกปฏิบัติให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1117 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ POWER BI โซลูชั่น”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วกับกับบริษัท ebsco ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ””