โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยปี 2565

 

 

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล คู่มือการสืบค้น แผ่นพับ เทคนิคการสืบค้น
1 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) TDC download downloadPDF download_tip
2 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ download downloadPDF download_tip
3 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL) download downloadPDF download_tip
4 สืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ NetLibrary download downloadPDF download_tip
5 ABI/INFORM Complete download downloadPDF download_tip
6 ACM Digital Library download downloadPDF download_tip
7 IEEE/IET Electronic Library (IEL) download downloadPDF download_tip
8 ProQuest Dissertation & Theses Global download downloadPDF download_tip
9 SpringerLink – Journal download downloadPDF download_tip
10 Web of Science download downloadPDF download_tip
11 American Chemical Society Journal (ACS) download downloadPDF download_tip
12 Academic Search Complete download downloadPDF download_tip
13 Computers & Applied Sciences Complete download downloadPDF download_tip
14 Education Research Complete download downloadPDF download_tip
15 H.W. Wilson (12 Subjects) download downloadPDF download_tip
16 Emerald Management (EM92) download downloadPDF download_tip
17 ScienceDirect download downloadPDF download_tip
18 Communication & Mass Media Complete download downloadPDF download_tip
19 Ebsco e-Book Shairng ผ่าน EBSCO Discovery service download downloadPDF download_tip
20 Computers & Applied Sciences Complete download downloadPDF download_tip