บุคลากรงานพัฒนาสื่อดิจิทัล

 

นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อดิจิทัล
โทรศัพท์ : 08-8061-3253 ภายใน 224
อีเมล์ : siriwan@snru.ac.th