หัวข้อข่าว

บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บอกรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ชื่อเรื่อง

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 (วันหยุดชดเชยสงกรานต์)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลและเกียรติบัตร