สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix และ WeTv ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการรับชมภาพยนตร์โดยใช้บริการ Netflix และ WeTv สามารถเข้าใช้บริการได้ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4 สามารถติดต่อจองเข้าใช้บริการได้ทุกวันทำการและสามารถยืมกลับไฟดูที่บ้านได้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

Netflix

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (Netflix และ WeTV )

การขอใช้บริการในอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4
———————————–

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการแพตฟอร์มออนไลน์

2. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา / บัตรสมาชิกห้องสมุดใน Application
ALIST OPAC เพื่อทำการยืม accounts สำหรับใช้บริการในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST

3. เจ้าหน้าที่จะเปิดห้องบริการทีวีให้รับชมและให้รหัส Netflix และ WeTv
ตามลำดับหมายเลขห้องที่ 1 – 4

4. ระยะเวลาการใช้งานจะเริ่มนับจากการขอใช้งานไปไม่เกินครั้งละ 3 ชั่วโมง
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงเวลา 16.30 น. ของทุกวันทำการ

การขอใช้บริการนอกเวลาทำการ (หลัง 16.30 น.) หรือ วันหยุดนัขัตฤกษ์
———————————–

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการแพตฟอร์มออนไลน์

2. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ แสดงข้อมูลสมาชิกผ่าน
Application ALIST OPAC แทนบัตรประจำตัวนักศึกษา

3. เจ้าหน้าที่ทำการยืมแพตฟอร์มออนไลน์ให้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

4. นำอุปกรณ์ที่ต้องการรับชม เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, Tablet แทปเล็ต,
iPad (ไอแพด), Notebook (โน๊ตบุ๊ค) ให้เจ้าหน้าที่กรอก ACCOUNTS
สำหรับสำหรับการรับชม

5. ระยะเวลาการใช้งานจะเริ่มนับจากการขอใช้งานไปจนถึงเวลา 08.30 น.
ของวันทำการถัดไป

1. ตรวจสอบสถานะการใช้งาน Netflix ได้ที่ https://alist.snru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=107108

2. ตรวจสอบสถานะการใช้งาน WeTV ได้ที่ https://alist.snru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=107109

หมายเหตุ
                    – ให้บริการเฉพาะ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเท่านั้น
                    – บริการ NETFLIX สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 accounts จะเปิดให้ขอใช้งานแบบวันต่อวันตลอด 24 ชั่วโมง

                    – บริการ WeTv สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 2 accounts จะเปิดให้ขอใช้งานแบบวันต่อวันตลอด 24 ชั่วโมง
                    – ระหว่างการใช้บริการหากท่านพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือใด ๆ กรุณาติดต่องานบริการสารสนเทศ
โทร. 0 4297 0048 ภายใน 235, 234 หรือ แชทผ่านทาง Facebook เพจของสำนัก @arit.snru
                    – ห้องสมุดจะดำเนินการตามกฏหมายหากผู้ใช้บริการได้ทำการละเมิดข้อบังคับต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อาทิเช่น พยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ชอบ, พยายามแก้ไข ดัดแปลง หรือทำให้ข้อมูลผู้อื่นเสียหาย, ให้ความร่วมมือ ยินยอม รู้เห็นเป็นใจกับผู้ร่วมกระทำความผิด เป็นต้น

⚡️💥สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 🔥☄️
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Tel : 0-4297-0048 ภายใน 238
Email : arit@snru.ac.th
Line ID : @aritsnru
Facebook : @ARITSNRU