หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง APA 7th และการใช้โปรแกรม Zotero จัดทำเอกสารอ้างอิงงานวิทยานิพนธ์หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง

โปรแกรม Zotero เป็นโปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการที่กำลังทำบทความ วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สามารถใช้ Zotero ช่วยในการทำอ้างอิงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น!
1. ข้อมูลบรรณานุกรม : https://alist.snru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=107539
2. รูปแบบการเขียนอ้างอิง APA (American Psychological Association 7 th edition) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่