ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน ARENA OF VALOR รายการ ROV ARIT 2023 เริ่มจับฉลากในวันที่ 26 ก.ค. 66 เวลา 9.30 น. – 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม K-park