ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนสไตล์พีอาร์และการสื่อสารในองค์กร ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1122 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)