เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมเปิดศึกเกม eSports ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมเปิดศึกเกม eSports การแข่งขัน mini math ROV 2023 ชิงเงินรางวัลมากกว่า 9,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายใน โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายการ ROV ARIT 2023
ลงทะเบียนร่วมแข่งขันได้ที่ https://forms.gle/5dr8nQm9hwesD9jf6

ROV2023