โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2567 ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 28 คน เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และศึกษาดูงานด้านพลังงานสีเขียว (GREEN ENERGY) ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จังหวัดกาญจนบุรี

📸สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1GUZtUckfIL3U5E0EruIWS1zzZsW
📜ขอบคุณภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี

ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จังหวัดกาญจนบุรี