เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ขอประชาสัมพันธ์การจอง ระบบจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสามารถใช้ ชื่อเข้าใช้ระบบ(username) และรหัสผ่าน(password) เดียวกันกับ ระบบ eslip หรือ ระบบบุคลากร อ่านเพิ่มเติม “เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ระบบการจองประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research)

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผ่านโปรแกรม Zoom)  โดยวิทยากร : คุณธนกฤต  ลภัสศิริกุล  จากสำนักพิมพ์ GALE อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research)”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. -12.00 น. โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/iXLA7 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย PDPA (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยากรโดย คุณนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)”

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เผยเเพร่เมื่อ

บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1. บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารบุคคลเปิดได้มั้ย
2. บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม
3. บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี
4. บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์รอยเฉี่ยวชน
5. บทความเรื่อง ก่อสร้างไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว
อ่านเพิ่มเติม “บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 539/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เอกสารเผยแพร่ คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 539/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม “คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 539/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster” ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อ การเรียนรู้สู่มืออาชีพ” (ในรูปแบบออนไลน์)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster” ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อ การเรียนรู้สู่มืออาชีพ” (ในรูปแบบออนไลน์) ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM และส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster” ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อ การเรียนรู้สู่มืออาชีพ” (ในรูปแบบออนไลน์)”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กำหนดจัดกิจกรรมอบรมครูบรรณารักษ์ เรื่อง ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ ( The Library Changes in the New Normal) เพื่ออบรมความรู้และพัฒนาทักษะงานด้านห้องสมุดและการให้บริการห้องสมุดให้ครูบรรณารักษ์  ในวันศุกร์ที่  23 กรกฎาคม  2564 เวลา 08.00 – 16.45 น. โดยอบรมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM Meeting  

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะความปกติใหม่ (The Library Changes in the New Normal)” วันที่ 23 กรกฎาคม 2564″

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)”
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)”