ทดสอบ

Kadence Blocks เป็น plugin ที่จะเพิ่ม blocks เข้ามาบน Gutenberg ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้าง layout ในหน้า post และ page ได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

  1. สร้างปฏิทิน
  2. ตั้งค่าปฏิทินและเพิ่มกิจกรรม
  3. เลือกเมนูแชร์ปฏิทิน 
  4. คัดลอกข้อความในช่อง “วางรหัสนี้ในเว็บไซต์ของคุณ”
  5. ที่เว็บไซต์เลือกแก้ไขหน้า > เพิ่มเนื้อหา > เลือกข้อความ
  6. สลับมาที่หน้าต่างข้อความ และวางข้อความที่คัดลอก
  7. บันทึก