สถิติการใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2567

สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2567
สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2566
สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2565
สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2564
สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2563
สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2562
สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2561