สถิติการใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2566

สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2566

สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2565

สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2564

สถิติการใช้บริการห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

สถิติการใช้บริการห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

สถิติการใช้บริการห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561