สถิติการใช้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2566

สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2567

สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2566

สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2565

สถิติจำนวนการเข้าใช้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2564

สถิติการใช้บริการห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

สถิติการใช้บริการห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

สถิติการใช้บริการห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

สถิติ