โปรแกรมสำนักงาน ThaiWPS

ชุดโปรแกรมสำนักงาน WPS Office (WPS ย่อมาจาก Word Processing System) เป็นโปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมในชุด WPS มี3 ฟังก์ชั่นตัวคือ Writer (เอกสาร), Spreadsheet (สเปรดชีท) และ Presentation (นำเสนอ)

 


[ninja_form id=4]