ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา API เพื่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง หลักสูตร สร้าง RESTful API ด้วย Python/Django (แบบออนไลน์และออนไซต์)”
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

**หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด
*** พื้นฐานผู้เรียน
• เคยพัฒนาเว็บมาก่อน หรือมีความรู้พื้นฐาน HTML, CSS, JavaScript มาก่อน
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล

Full Screen

ลิงก์ดาวน์โหลด กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RESTful API ด้วย Python/Django