บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรหม ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุม เสวนาและแสดงนิทรรศการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

IMG_2660 IMG_2674 IMG_2689 IMG_2709 IMG_2730 IMG_2732 IMG_2752 IMG_2755 IMG_2768 IMG_2793 IMG_2805 IMG_2811 IMG_2856 IMG_2891