กิจกรรม Human Library เรื่อง “แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์” โดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันจันทร์ ที่  30 พฤษภาคม  2559 เวลา 09.30  น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ หนังสือมีชีวิต ณ  อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง “แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์”