ขออภัยในความไม่สะดวก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบ RFID ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561