ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ” วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เพื่อแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จากบริษัท EBSCO โดยสามารถเข้าใช้งานได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้การใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทั้งบน PC Tablet และ Smartphone ซึ่งรองรับการใช้งานผ่านทาง Browser นอกจากนี้ยังสามารถสร้างหรือจัดเก็บบรรณานุกรมไปยังซอฟต์แวร์อื่น ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP3 และอีเมล์บรรณานุกรมหรือบทความแบบ FULL TEXT ได้  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://events.snru.ac.th/arittraining

เอกสารความรู้ประกอบการอบรมในโครงการ

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มทักษะการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลในเชิงลึกเพื่อการวิจัย