เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
รวมความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในงานพระราชพิธีจะมีรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธี ทั้งพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และ พระราชพิธีเบื้องปลาย รวมถึงจะปรากฏคำศัพท์สำคัญต่างๆ เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

#สืบค้นหนังสือได้ที่ http://alist.snru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=96608

#ebook ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ >>  ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย กระทรวงวัฒนธรรม