หยุดให้บริการวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ปิดชั่วคราว ครึ่งวัน

ประกาศหยุดให้บริการ (ชั่วคราว) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 13.00 น. เนื่องด้วย บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Gale E-book เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0  ดังนั้นจึงขอเปิดให้บริการเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป