ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 46/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 46/2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Full Screen