ฐานข้อมูลหนังสือเล็กทรอนิกส์ (eBooks) EBSCO eBooks Academic Collection ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่ไหนก็อ่านออนไลน์ได้ EBSCO eBooks Academic Collection

Full Screen

เอกสารนำเสนอ PPT ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ 
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    โทร 0 4297 0048 IP-Phone 238, 236
    email : arit@snru.ac.th
    Facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    WebSite : https://arit.snru.ac.th