14.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสปอตวิทยุงานสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที 2562 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Full Screen