ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม Cisco Webex

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม Cisco Webex

ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม Cisco Webex คลิกที่นี่


คู่มือการใช้งานโปรแกรมดาวโหลดคลิกที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0 4297 0039 IP-Phone 221, 229
email : arit.s@snru.ac.th
WebSite : https://arit.snru.ac.th