โครงการ แบ่งปันความรู้สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกันปรับปรุงและจัดห้องสมุดให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนากะเสริม อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม