กิจกรรม การห่อปกหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ 3/2/2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชมรมห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาการเรียนรู้ การดูแลรักษาหนังสือด้วย การห่อปกหนังสือด้วยเทคนิคหลายวิธีการ โดยมีบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้และสอนวิธีในศึกษาการเรียนรู้ ณ ห้องอ้างอิง ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร