โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการ ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการด้านงานห้องสมุดและให้บริการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนพร้อมทั้งส่งมอบห้องสมุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จโดยรองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ