ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster” ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อ การเรียนรู้สู่มืออาชีพ” (ในรูปแบบออนไลน์)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล “KineMaster” ตัดต่อวีดิโอมือถือ พัฒนาสื่อ การเรียนรู้สู่มืออาชีพ” (ในรูปแบบออนไลน์) ในวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM และส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่นี่