ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย PDPA (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยากรโดย คุณนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมที่นี่เอกสาร 1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมที่นี่เอกสาร 2