ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)” วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. -12.00 น. โดย คุณธนกฤต ลี้ไวโรจน์ จาก ฮูกคาเฟ่ Hook cafe ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/iXLA7

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

 

Topic: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการจัดสวนถาดจากแคคตัส (กระบองเพชร)”
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99167276468?pwd=OUVRaUgwQ1R1cEVURkUyZjBCVHFWdz09

Meeting ID: 991 6727 6468
Passcode: 1234

 

Full Screen