ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research)

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผ่านโปรแกรม Zoom)  โดยวิทยากร : คุณธนกฤต  ลภัสศิริกุล  จากสำนักพิมพ์ GALE

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

Topic: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ (Gale empowering research)
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93282921619?pwd=YUZ6c1BBd3ZyYUgxUG1FMEN6TUpxdz09

Meeting ID: 932 8292 1619
Passcode: 1234

Full Screen