โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 384 เข้าชม

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123-1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ดูภาพอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ เพจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร