โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2566

เผยเเพร่เมื่อ 514 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ U-Multirank ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัย และได้มีกิจกรรมประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน โดยรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ครบถ้วนและสวยงาม คือ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา https://dss.snru.ac.th/ ผู้รับผิดชอบดูแลคือ นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์