ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ScienceDirect


การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ScienceDirect

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ScienceDirect
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
เวลา 14.00 น. – 16.00 น.​
ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (โปรดกรอกอีเมลที่มีชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
Link ลงทะเบียน https://bit.ly/MHESI-ScienceDirect2023

สืบค้นฐานข้อมูลได้ที่ https://www.sciencedirect.com/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Tel : 0 4297 0048 IP Phone 238
Email : arit@snru.ac.th
https://arit.snru.ac.th
https://www.facebook.com/ARIT.SNRU