ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ScienceDirect


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล ScienceDirect
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
เวลา 14.00 น. – 16.00 น.​
ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (โปรดกรอกอีเมลที่มีชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
Link ลงทะเบียน https://bit.ly/MHESI-ScienceDirect2023

สืบค้นฐานข้อมูลได้ที่ https://www.sciencedirect.com/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Tel : 0 4297 0048 IP Phone 238
Email : arit@snru.ac.th
https://arit.snru.ac.th
https://www.facebook.com/ARIT.SNRU