แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดย บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความยินดี
ที่จะเปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 รวมระยะเวลา 7 เดือน ซึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้เพียงแค่

นักศึกษาลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นก็เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล
URL http://accessenglishnow.com/platform

12771558_963477473729908_3345280525150958412_o
          ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตเรียนเสนอเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ในวันดังกล่าวข้างต้นที่ http://accessenglishnow.com/platform พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งาน