สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องสุตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) และ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สัปดาห์ห้องสมุด 2559