มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วมถวายรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรหม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  และทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา และโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 โดย สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดทำและดูแลส่วนงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์และห้องสมุดเด็กเล็ก

IMG_2534 IMG_2535 IMG_2542 IMG_2597IMG_2547 IMG_2591 IMG_2616 IMG_2609 IMG_2603 IMG_2602 IMG_2560 IMG_2559 IMG_2558 IMG_2518 IMG_2517 IMG_2512 IMG_2505 IMG_2485 IMG_2483 IMG_2479 IMG_2478 IMG_2476 IMG_2449 IMG_2426 IMG_2423 IMG_2422 IMG_2417 IMG_2416 IMG_2412 IMG_2411 IMG_2409 IMG_2406 IMG_2395 IMG_2393 IMG_2368 IMG_2365 IMG_2358 IMG_2340 IMG_2339 IMG_2338 IMG_2337 IMG_2336 IMG_2334 IMG_2342 IMG_2318 IMG_2323 IMG_2313 IMG_2307 IMG_2299 IMG_2282 IMG_2298 IMG_2297 IMG_2290

 

12810204_10206243075251642_1132521206_o 12810113_10206243073891608_2043372112_o 12809897_10206243075411646_893712285_o 12789816_10206243073611601_437981934_o 12789785_10206243075651652_778566773_o 12789750_10206243075571650_302563738_o 12788575_10206243076571675_425632284_o 12788572_10206243076131664_1275344244_o 12787487_10206243074251617_2056104017_o 12787460_10206243076851682_2017337311_o 12787325_10206243073651602_1685676704_o 12787256_10206243073531599_1439411646_o 12787240_10206243074611626_853142454_o 12787177_10206243074971635_690682767_o 12787148_10206243074011611_1773719909_o 12776841_10206243075331644_153249391_o 12765644_10206243075531649_808828604_o