ขอเชิญร่วมชมและส่งแรงใจให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วภาคอีสานกันได้ในวันที่ 14 – 20 ธ.ค. 66 และวันที่ 22 – 23 ธ.ค. 66 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์”