ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ Britannica

RQ

เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกBritannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558  – 31 พฤษภาคม 2559

***หมายเหตุ: ตอนนี้เปลี่ยน url ใหม่เป็น http://academic.eb.com/

 

คู่มือการใช้งาน Presentation