แจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล

สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning แจ้งขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

13569984_889798077808758_1401161489_o

จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ฯยังได้แจ้งขอเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 78 แห่ง ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสื่อเพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะเปิดให้หน่วยงานของท่านทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

ฐานข้อมูล Gale Lingo

  1. รายละเอียด :   ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจคุณลักษณะเด่น:- มีเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง- มีกิจกรรมโต้ตอบในรูปแบบมัลติมีเดีย- เสริมทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน- ถูกออกแบบมาด้วยเทคโลยีใหม่ล้ำสมัย- รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลาย

    – มาพร้อมเครื่องมือเรียนรู้แบบพิเศษ

ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่างๆ, ดูความคืบหน้าของตนเอง, และเข้าสู่เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษได้จากหน้าจอหลัก ซึ่งในแต่ละ Course นั้นก็จะมี Level, Unit, และ Lesson ต่างๆ ให้ผู้เข้าใช้งานได้เลือกที่จะเรียนรู้ ซึ้งรวมไปถึงการฝึกฝนทักษะการพูด ผ่านทางเทคโนโลยีThe Studio และ SpeaktMe ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่การทำแบบทดสอบ Achievement Test ได้ในลำดับต่อไป

          URL         :   http://infotrac.galegroup.com/itweb

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ : http://infotrac.galegroup.com/itweb
ระยะเวลาในการทดลองใช้ : ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559