ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 และแนะนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและการใช้บริการของสำนักฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร