ขอเชิญเข้าใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้ใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission

               บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีที่จะเปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English  ของสำนักพิมพ์ Kmowledge Transmission ให้กลับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง   เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559  จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 4 เดือน ซึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟังพูดอ่านเขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้ง smartphone แท็บเล็ต ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้เพียงแค่นักศึกษาลง  Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform  โดยคลิกที่ Create Account  จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวเลือก  Thailand  (ประเทศไทย) จากนั้นก็เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใดจากนั้นก็นำอีเมลที่สมัครและ Password ที่กำหนดไปล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

Access English

 

              ดังนั้นทางบริษัทจึงขออนุญาตเรียนเสนอขยายเวลาเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลฝึกภาษา Access english ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ในวันดังกล่าวข้างต้นที่ URL : http://accessenglishnow.com/platform  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งาน

สอบถามรายละเอียดการใช้งาน โทร 0-4297-0039 ภายใน IP Phone 221