การแนะนำการบริการของศูนย์วิทยบริการให้กับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน

เผยเเพร่เมื่อ 1177 เข้าชม

การแนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้กับนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน ของศูนย์ DSS

ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ วันที่ 5  สิงหาคม 2559